Oudekerkstoren

De Oudekerkstoren is de oudste kerktoren van Amsterdam, 67 meter hoog met een stenen voet van 36 m. en een door Joost Jansz Bilhamer (1541-1590) ontworpen achtkantige houten spits van 31 m. (1564-1566).

Verbouwingen

Omstreeks 1280 stond op deze plek een kleine kapel. Ca. 1300 verving men dit door een nieuwe stenen kerk met een bescheiden toren. Van 1562-1566 onderging de Oudekerkstoren een belangrijke verbouwing; het muurwerk van de oude torenromp werd aanzienlijk verzwaard, ( beneden tot 3 meter dikte) de oude spits werd gesloopt en de toren werd met 1 geleding verhoogd. Tussen 1564-1566 kwam een nieuwe torenspits, in een vroeg renaissance stijl met gotische elementen , tot stand, die de tegenwoordige stadshart van Amsterdam nog steeds siert.Wegens ernstige verzakkingen werd de Oudekerkstoren tussen 1738-1740 voorzien van extra funderingen en veranderingen. De buitenzijde van de torenromp kreeg een geheel nieuwe bakstenen bekleding. Het oorspronkelijke middeleeuwse metselwerk is daardoor alleen binnen in de toren nog zichtbaar.Omstreeks 1954 werd de stenen onderbouw van de toren grondig hersteld. Voor de 18e eeuwse bakstenen buiten bekleding werd daarbij gebruik gemaakt van stenen afkomstig van de vroegere Eilandskerk (1736) op het Prinseneiland. De torenspits en beiaard werden tussen 1962-1965 gerestaureerd.

Hoe deze oudste toren van Amsterdam er voor de grote verbouwing van 1562-1566 uitzag, kunnen we zien op de loterijprent uit 1555 (zie afb.)

Luidklokken (luiklokken) en carillon (beiaard)

De Oudekerkstoren heeft 4 luidklokken en 47 carillon klokken

In opdracht van het stadsbestuur van Amsterdam kreeg de Oudekerkstoren in 1658 een carillon van 35 klokken  gemaakt door klokkengieter Francois Hemony en 4 luidklokken waarvan heden alleen de grootste en de kleinste nog van Francois hemony zijn.

Eerste luidklok is de zwaarste luidklok van Amsterdam met een  gewicht van 3700 kg.,middellijn 175cm, slagtoon Bes, in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds 1982 'Vrijheid'

Tweede luidklok, gewicht 1700 kg., slagtoon d, middellijn 140 cm, in 1689 gegoten door Claude Fremy.  Sinds Pasen 1882   'Liefde'

Derde luidklok, gewicht 875 kg., middellijn 117 cm, slagtoon F, in 1771 gegoten door Pieter Seest. Sinds Pasen 1982 ' Hoop'

Vierde luidklok, gewicht 450 kg., middellijn 87 cm., slagtoon Bes in 1659 gegoten door Francois Hemony. Sinds Pasen 1982 'Geloof '

Het carillon bestaat thans uit 47 klokken, waarvan 35 klokken Francois Hemony en 12 klokken gemaakt zijn door klokkengieter Eijsbouts.

Impression: